verksamheter hos oss.

”Vilka är vi på platsen just nu?”

 

Permanent

Hagfors Innovation Park

Skildra (Ekshärad iSagor och Sägner)

Projekt Nya Friska Tag! Ger jobb i lag!

Upptäckare

IP Station

Global Kunskap: Lönsam grön tillväxt i Hagfors Kommun

Hagfors kommun: Näringslivsrådet & Kommunikationsavdelningen

Uddeholms AB

Lovisebergs Herrgård

Coompanion

Ekshärads Företagare (styrelsen)

Majestica

Studieförbundet Vuxenskolan

HC Nilsson

Gröna Gårdar