personuppgiftshantering.

När du lägger anmäler dig till ett event eller skriver upp dig för våra nyhetsutskick och liknande behöver du uppge vissa personuppgifter för att vi ska kunna genomföra exempelvis event där du vill säkra din anmälan. I samband med en sådan anmälan och eventuell betalning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

Force Majeure
Vi anser oss befriade från förpliktelsen att fullgöra nämnda avtal i händelse av naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer samt jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses eller undvikas.

Vi sparar maximalt följande persondata om våra kunder: 

Privatpersoner: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer.

Företag:  ip-adress, E-post, Person-/ Organisationsnummer, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer.

Bokföring

Samtliga i denna integritetspolicy angivna personuppgifter som utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen behandlas för bokföringsändamål. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.


Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter.