Det var en gång,

Starten

All förändring börjar med att en eller flera personer bestämmer sig för att det är tillräckligt viktigt att gå i en ny riktning. För oss började det med två personer som ville hitta vägen fram tillsammans med kommuninvånare med varierande bakgrund, roller och befattningar, för att finna syftet med en framtida innovationspark i Hagfors: Vad behöver den vara för att göra största möjliga nytta? Vi upptäckte att den behövde vara en frizon, men frågan var hur den skulle vara. Det som till en början var en samling träffar för att reda ut det, gick under namnet Diamanter & Järnviljor under 2019. Via dessa träffar kom fantastiska idéer fram där vi hittade kompletterande lösningar till den samhällsservice vi har idag på just vår plats. Det handlade om skapandet av fler kravlösa mötesplatser, alternativa sätt att tillgängliggöra vård, underlätta för en alltmer pressad handel, lära oss nya saker genom att dela med varandra etc. Vi ville att detta skulle bli verklighet och därför påbörjades arbetet att organisera och hitta former för att ta detta intresse och engagemang hela vägen i mål med dem. 

 

 

 

När det blev “på riktigt”

Första steget blev en ekonomisk förening, som idag kallas Snøfølk, och eventet där vi testade om detta kunde vara sättet som kan fungera för fler, Upptäckardagen: Kan vi vaska fram de som är nyfikna på en förändring och att upptäcka nya saker? Är det möjligt att skapa en frizon för stora tankar och galna idéer? Med facit i hand blev det en succé. Vi fick totalt ca 350 besökande till Nygård och en bred regional medianärvaro. Som vi ser det är anledningen till framgången och den relativt “lilla” finansiella resursinsatsen att så många andra viljor erbjöd sin tid, sitt hjärta och sitt engagemang. 

 

Hittills har vi varit inblandade i detta sedan vi började vår resa:

 

INITIATIV & EVENT

Adventskampen

Upptäckardagen

Digerdödsdagen

CoPlant - Andelsodling

Nyfik

 

FÖRETAGSSTARTER

HC Nilsson (enskild firma)

Värmland Visar Världen Vägen ek. för.

Skildra ek. för.

Effekt Innovation AB

Snøfølk ek. för.

 

MEDIA

 

I framtiden,

Effect Innovation AB är bolagiseringen av processen bakom "Diamanter& Järnviljor", vilka nu landat uppdrag som: "Dialogmöten om Framtiden" - Hagfors Kommun

"Synen på Bruksorten" - Jernkontoret

Och mer är på gång. Redan nu finns en hel- och en halvtidstjänst (Hagfors innovation Park) på plats för att arbeta med denna utveckling och hjälpa fler initiativ framåt, samt anordnar de Nyfik som finns planerade för hösten 2020.

 

Hur våra idéer nu håller på att komma till liv kan du följa med små, små steg på Nygård i Ekshärad eller via våra digitala kanaler på Facebook och hemsidan. 

 

Är du nyfiken på vad det är eller hur vi kan hjälpa dig, så är du varmt välkommen att höra av dig!

 

Varmt välkommen till ditt livs bästa misstag!

 

Välkommen till Snøfølk, 

 

Skärmavbild 2020-03-10 kl. 09.38.36.png