FLER GODA INITIATIV

Här kommer vi att fylla på med fler goda initiativ i vår omgivning som inspirerar oss och också kan vara intressant för er som vill vara en del av det vi arbetar med.

GLOBAL KUNSKAP

Projektet ska inriktas på lönsam grön upphandling och ett brett samarbete ska ske med organisationer, företag och Hagfors kommun. Projektet innehåller möten, seminarier, filmproduktioner och material för intresserade deltagare att arbeta med lokalt i sin förening, i företaget, etc. Under projekttiden ska minst 3 filmer produceras, som ska stimulera till ökad information, kunskap och inspiration om hur fotosyntesen kan ligga till grund för en ny utveckling och framtid i kommunen.

www.globalkunskap.se

92435945-H5mlz.gif

COPLANT

CoPlant är en metodutveckling för hur en andelsodling skulle kunna anläggas på fler och andra platser runt om i landet. Det nyskapande i detta är de olika metoder och affärsmodeller som projektet ämnar konceptualisera med avseende på vilka intentioner nya andelsstartare i så fall har med just sin odling: företagshälsovård, ekologiskt odlade grönsaker, kostnadseffektiv matförsörjning eller annat som dyker upp längs vägen. Det långsiktiga målet är dessutom att skapa flera egenodlare som var för sig eller tillsammans kan bidra till en minskning av den nettoimport av livsmedel som gör Sverige sårbart vid framtida globala förändringar, samt verka för en hållbar framtid.

CoPlant koncept & tidplan.png