Search

Om du för en dag bortser från alla hinder. Vad skulle du då vilja göra för att utveckla din hembygd och din kommun?


Vad vill vi?

Genom att träffa invånare i alla Hagfors kommuns socknar, hoppas vi få inspel, idéer och reflektioner från så många områden och perspektiv som möjligt i dessa Dialogmöten. Förutsättningarna ser annorlunda ut på olika platser, trots att avstånden mellan våra orter och områden är så korta. Splittrat skulle en person säga, unikt och massor möjligheter skulle en annan hävda. Och just därför vill vi gräva där vi står i Hela Hagfors. För det är tillsammans som invånare, företagare, anställda, föreningsaktiva och eldsjälar som vi kan hitta möjligheterna i våra dolda styrkor.


Vilka är vi som håller i det?

Hagfors kommun är initiativtagare och avsändare i detta projekt medan Effect Innovation (den bolagiserade “Diamanter & Järnviljor”-processen, fröet till Snøfølk) och SBK Värmland finns med som processledare.


Varför Dialogmöten?

Hur gräver vi på bästa sätt där just vi står? Vad är styrkan i Råda? Är den samma som i Ekshärad? Vad finns det för dolda talanger i Gustava? Eller Uddeholm? Det är just icke-svaret på dessa frågor och möjligheten som ligger i dessa olikheter som är grunden till att dessa Dialogmöten äger rum. Den kommun som vågar att mot centraliseringens starka krafter, ta vara på de olikheter som finns i varje socken och utveckla dem till decentraliserade styrkor, finns möjligheten att skaffa “snabba fötter” i en föränderlig värld. Olikheter som finns där och är baserade på gamla traditioner eller andra strukturella skillnader sedan gammalt (bruksorter, bondesamhällen etc.) men också de styrkor att ta vara på tack vare nya framtidstankar och visioner. Tänk om det är i insikten att vi är olika bra på olika saker som vi faktiskt hittar vägen fram till den framtid vi drömmer om? Tänk om det är i Hagforsingens ovilja att ge upp och Ekshäringens glada klacksparkar när hinder dyker upp som innovationskraften för att skapa lösningar som gör nytta och attraherar etableringar och investeringar i Hagfors kommun (= mer skatteintäkter = fler lokala investeringar i saker/aktiviteter vi behöver)? Vilka lyckosamma kombinationer kan vi hitta med Gustavas och Sunnemos styrkor? Tänk om Hela Hagfors kan bli exakt det vi vill bara genom att vi vågar ta första steget? 


En plats vi kan vara stolta över och trivas på. En plats för möjligheter. En plats där vi är beredda att satsa.


Dialogmötena är bara början.


Hur kan jag vara med?

Läs mer om träffarna, vad som händer sen och anmäl dig HÄR.


//Cherin & Maria

Effect Innovation


35 views0 comments